GESCHIEDENIS

De Warande heeft al heel wat meegemaakt sinds haar ontstaan in 1972. Hieronder lees je de volledige versie van onze geschiedenis en kom je te weten welke artiesten er zoal op onze podia of in de Expozaal stonden.

Klik hier voor een verkorte versie.

 

1958-1972

1958 : De wereldtentoonstelling van Brussel gooit zijn deuren open. Voor het grootste deel van de bezoekers gaat de wereld voor hen open. In deze televisie-arme tijd, beperkt onze kennis over de wereld zich tot wat we op school hebben geleerd, gezien in kleurendocumentaires in de bioscoop, brochures en boeken.

Op de EXPO 58 krijgen we alles te weten over een land : geschiedenis, aardrijkskunde, economie, cultuur, folklore , gastronomie enz. En, eens de bezoeker thuis was gekomen, kon hij nog nagenieten in de folders en boekjes die op de EXPO gratis werden uitgedeeld.

Het is niet denkbeeldig dat men moet gedacht hebben om in een stad een gebouw te voorzien waarin alle cultuur bijeen gebracht zou worden, zoals men op de EXPO 58 gedaan had voor de landen.

Maar, Turnhout moet een voorgevoel gehad hebben en startte in 1956 al onderhandelingen over de aankoop van de gronden in het hart van de stad. In 1962 werden architecten Vanhout, Wauters en Schoeters aangesteld voor het opmaken van een eerste raming. In 1966 werd het definitieve voorontwerp goedgekeurd en een jaar later legde minister Van Elslande de eerste steen.

Frans Van Mechelen, minister van Nederlandse Cultuur, vond het nodig om in de kleinere steden een cultureel centrum te voorzien. Wie een degelijk aanbod van concerten en theater- of dansvoorstellingen wou bijwonen, moest naar de grotere steden en dat was niet zo vanzelfsprekend. In maart 1969 verscheen een studie rond het doel en de werking van een cultureel centrum, studie afgesloten door een druk bijgewoond colloquium.

Turnhout zou dus zo een cultureel centrum krijgen. De kabinetchef van de minister was de toenmalige schepen van cultuur in Turnhout, Richard Proost. Turnhout zou al een streepje voor staan. Bovendien waren een aantal prominenten uit de culturele wereld ook al begaan met die gedachte. De GROEP PUNT met o.a. Staf Verbeeck (later directeur SASK) en kunstenaar Jan Paulussen had tijdens de bijeenkomsten veelvuldig over een cultureel centrum gesproken.

Er werd toen wel gedacht om het gasthuis naast het kasteel om te bouwen maar vrij snel werd beslist om het gasthuis helemaal af te breken en een gloednieuw cultureel centrum te bouwen.

Dat was uiteraard geen eenvoudige opdracht voor de aangesproken architecten want men had geen voorbeelden. Het begrip cultureel centrum was onbekend. Maar men slaagde in het opzet en het cultureel centrum kwam er, wel zonder de lokalen voor de stedelijke academies en een tweede podiumzaal. Voor de naam van het cc moest niet ver gezocht worden: een park bij een kasteel is een warande.

Op zaterdag 28 oktober 1972 werd de Warande plechtig geopend. Onder leiding van Eric Antonis kon men tot de 31ste december al een flinke reeks activiteiten noteren: 51 vergaderingen, 17 tentoonstellingen, 16 podiumactiviteiten (de Schouwburg zou pas in 1977 voltooid worden), 11 feesten, 13 voordrachten en 14 repetities.

 

1973

Elke voorstelling, elke tentoonstelling moet bekrachtigd worden door een beslissing van het schepencollege.

In de tentoonstellingsruimte, noteren we tentoonstellingen van werk van Ensor, Broeder Max, en J.Schellekens, en twee maanden lang kan men de Kempen rond de eeuwwisseling bekijken. Gekende namen op het podium waren Zjef van Uytsel, Dimitri van Toren, Willem Vermandere, Earth and Fire, de Strangers en André Van Duin.

Het filmcircuit dat in dit jaar van start gaat zal gaan, (tot februari 1975) biedt 20 films aan en 10 voorstellingen van de toen populaire Ontdek de Wereld reeks.

De openbare bibliotheek is nu volledig voltooid.

 

1974

Op het podium al onmiddellijk grote namen: Nationaal Toneel Gent, Las Huelgas Ensemble, MMT, Ivo De Wijs, Cockney Rebel, Ramses Shaffy, de Nieuwe Komedie en bluesvedette Freddy King. Als aprilgrap noteerde men het bezoek van John Lennon.

In de tentoonstellingsruimten, keek men naar Alfred Ost, Toon Tersas, Wim Van Pelt en naar grafisch werk van Paul Delvaux.

 

1975

Er wordt volop aan de Schouwburg gewerkt. Maar dat weerhoudt Seth Gaaikema niet om op te treden, zoals ook het Nationaal Orkest van België, Theater Houtekop, een Amerikaans jazzgezelschap American Blues Legends 75, de Ramblers, de jonge Urbanus, I Colombaioni, Elli en Rikkert, Rob de Nijs en Jos Ghysen. Film blijft een flink aandeel toeschouwers opeisen.

 

1976

Over het ganse jaar telt men al 2400 activiteiten. Het aantal lezers van de bib gaat van 14550 naar meer dan 20000. Er komt een kinderbewaarplaats waar in de loop van het jaar meer dan 2700 kinderen worden bijgehouden. In de reeks tentoonstellingen krijgen we Jonge Kunst in de Kempen, Paul van Hoeydonck en het Humorsalon. Op het podium: François Glorieux, Wild Bill Davis, Kris De Bruyne, Herman Van Veen, Thijs Van Leer, een Italiaans stuk door Teatre Sette, de collegas door het MMT, een Emiel Hullebroeckviering, het Ballet van Vlaanderen, het Chicago Blues Festival en Folklore uit Polen, Joegoslavië, Noorwegen, Frankrijk, Engeland, Zweden en Zwitserland. Het wordt druk!

 

1977

Op 8 oktober wordt de Schouwburg feestelijk geopend!

Uit het overzicht van dit prachtig jaar: Dutch Swing College band, Claude Coppens, Theater Stekelbees, Fiesta Gitana, de Internationale Nieuwe Scene, Ballet van Vlaanderen, De Snaar, London Mime Company, Jules De Korte, Robert Long, de muziekkapel van de Bundeswehr, theatergezelschappen uit Rome, Praag en Rostock, Paul van Vliet. In de tentoonstellingsreeks: Kunst in de Kempen en een mooie tentoonstelling van Vic Gentils, geopend door minister van Cultuur, Rika De Backer.

 

1978

Het aantal activiteiten in het volledige complex stijgt tot 3529. De uitleendienst voor kunstwerken Kunst in Huis wordt opgericht.

In de tentoonstellingsruimte zijn o.a. te zien: Tendensen in de kunst in Limburg en John Hartfield (fotografie).

Op het gloednieuwe podium namen als de Wiener Sängerknaben, St.-Johns College Cambridge Choir, Solisten van het Belgiosch Kamerorkest, Herman Brood, Jasperina de Jong, Harry Sacksioni, I Colombaioni, Ferre Grignard, Golden Gate Quartet, Frans Halsema, Stars of Faith, het ballet van Vlaanderen, de nationale balletten van Guinea en Senegal.

 

1979

Internationaal Jaar van het Kind. De minister vindt dat Eric Antonis dat ook goed zal kunnen leiden, maar de Warandetrein blijft goed op het spoor. We zien tentoonstellingen van Jan Vaerten, Amerikaanse Pop-Art en het drukbezochte 'Druk 99'.

En op het podium dan : Herman Van Veen, Theo Mertens, Tine Ruysschaert, Gilbert Bécaud, Up with People, Wannes Vandevelde, het Brussels Kamerorkest, de Little Flowers of Taiwan, Boudewijn De Groot, folklore uit Kirgizië en de uitvoering van Oom Wanja en De goede mens van Sezuan.

De Warande helpt bij de uitvoering van De lotgevallen van de familie Vanderkruys, stuk dat in 9 wijken wordt uitgevoerd.

 

1980

Er komt een kinderboerderij in de groenzone. En er wordt een en ander voorzien in de reorganisatie van de groeiende Warande. Er komen Intersectoraal overleg en Stafvergaderingen. De voorstellingen krijgen een nieuw beginuur: 20.15 uur, nog steeds zo op dit ogenblik.

Er zijn alweer belangrijke tentoonstellingen: Constructivisme in Vlaanderen, Guillame Bijl, 175 jaar Academie van Schone Kunsten en een prachtige aan de rand van het land: 125 jaar Kempen.

Het publiek komt kijken naar het grote aanbod met o.a. Hauser Orkater, Steve Lacy en Mal Waldron, Madrigal Choir, ons Turnhoutse Campinaria met Eva Maria, Garrett List, Janacek Quartet, Quarteto Cedron, de Pebbles, de Philharmonie van Antwerpen, Urbanus maar bovenal de Turnhoutse Revue en 14 uitvoeringen van de familie Van der Kruys.

 

1981

Tussen de 2000 en 2500 mensen komen dagelijks in de Warande. Zelfs de stempelaars moeten hier zijn voor hun dagelijks stempeltje.

Er is een groeiend aanbod voor scholen en voor wat we de derde leeftijd noemden. Er wordt ook onderzoek verricht naar de herkomst van de Warandegebruiker: 70% komt van buiten Turnhout, slechts 30% uit de eigen stad.

Het wordt ook een druk tentoonstellingsjaar: Kernenergie, Marcel Van Maele, Max Selen, Pjeero Robjee en 7 tentos onder de noemer Kempen Actueel.

Nogal wat Nederlandse vedetten op het podium: Jasperina De Jong, Herman Van Veen, Seth Gaaikema, Freek De Jonghe, Boudewijn de Groot, Harry Sacksioni en Chris Hinze. Maar ook het ballet van Vlaanderen komt op het podium, maar ook de Balletten van Tahiti. Een van de toppers van het jaar, de revue Met jieel Turnawt.

 

1982

100000 bezoekers komen kijken naar 270 voorstellingen maar de laatste vier maanden van het jaar lopen niet zo goed. Er moet namelijk gesnoeid worden in de begroting, zegt de overheid. Directeur Antonis stelt een crisisplan 82-83 voor.

Er komt een reeks Praten met auteurs en Hubert Lampo, Walter Van den Broeck en Gust Gils komen het eerst aan de beurt. Er is een mooie tentoonstelling van Anton Van Omme en we krijgen een vierdelige thematentoonstelling over het landschap. Er zijn voordrachten voorzien door Jan Hoet.

 

1983

De problemen van 82 zijn al snel vergeten want het wordt alweer een topjaar. Er zijn meer dan 5000 activiteiten voorzien. Er zijn 49 schoolvoorstellingen waar 20000 leerlingen van genieten. Dinamo heeft 372 deelnemers aan de activiteiten en bereikt dan al een totaal van 1000 lesuren. De Culturele Raad die thuis is in de Warande, neemt het initiatief om een geschiedenis van Turnhout te laten schrijven: Turnhout, de groei van een stad is nog steeds hét standaardwerk over onze stadsgeschiedenis. Het onderzoek naar de gebruiker van de Warande gaat verder.

Merkwaardige tentoonstellingen: Chinese papiersnijkunst, Kathedraal op de tast, Frieten bakken en Anne Frank.

Op de scene : Het Zwart Theater van Praag, les Ballets de Paris, Randy Newman, Fiesta Gitana, Georges Moustaki, Marco Bakker, Up with People en ons eigen Theater 42.

 

1984

Het wordt alweer een pechjaar. Op 18 juli beslist het stadsbestuur over te gaan tot de sluiting van de Schouwburg. Er is asbest gevonden en het zal 22 miljoen kosten om dat gevaarlijke product te verwijderen. Maar Eric Antonis en zijn ploeg laten zich niet kisten. De Coca-Cola bottelarij op het kruispunt van de Steenweg op Mol en de Ring staat al een tijdje leeg en wordt door de eigenaars ter beschikking gesteld. Het is dus een origineel idee om deze nieuwe locatie Kokatoe te noemen.

Op 13 oktober wordt het gebouw geopend voor Warande-activiteiten maar ook op tal van andere plaatsen wordt het programma uitgevoerd.

Maar voor het zover was, zou men van 21 augustus tot 9 september het man en macht zorgen voor een overgang tussen beide perioden: het grote Jules Verne-project.

De activiteiten van Dinamo nemen een explosieve uitbreiding en ook de scholen vinden steeds meer de weg naar de Warande (bijna 27000 leerlingen wonen 76 voorstellingen bij, d.w.z. een stijging van 32%.

Onder de noemer Een bink stelt tentoon krijgt men 14 deeltentoonstellingen.

Voor de asbestcrisis staan I Musici, Willem Vermandere en The Cave nog op het podium, naast een reeks theater- en dansopvoeringen.

 

1985

Wie denkt dat men de koppen laat hangen in de Warande vergist zich. Ondanks het feit dat de Schouwburg het ganse jaar dicht blijft, wordt 1985 alweer een druk en boeiend jaar. De Kokatoe wordt een echt nieuwe thuis en 33700 bezoekers komen voor 161 voorstellingen.

Op de lijst van de schoolvoorstellingen zien we de namen verschijnen van de Blauwe Maandag Compagnie, Theater Froe Froe, de Nieuwe Snaar en Het Gevolg. Ook de Jefi-filmclub en de vertelclub kennen een groot succes (25000)

Theater Stap (voor mentaal gehandicapten) start in januari en Theater Het Gevolg wordt op 4 mei een professioneel gezelschap en wanneer op 24 juni de VZW Het Gevolg wordt opgericht, wordt het gezelschap onafhankelijk van de Warande. Er komt meer pop, rock, blues en etnische muziek op het programma.

Op het podium van de Kokatoe: Flying Pickets, t Kliekske, Hans De Booy, Philharmonisch orkest van de Nationale Opera, Johan Verminnen, Astor Piazzolla, het Chicago Blues Festival en de opmerkelijke uitvoering van het toneelstuk Pak em Stanzi.

In de Warande blijven tentoonstellingen lopen, waaronder Van der Goes en Breughel, de 50er jaren van Cobra en Kant in Turnhout.

 

1986

De Kokatoe gaat toe: op 1 maart gaat de Schouwburg terug open. De Kokatoe wordt nog gebruikt door het Gevolg tot 1 oktober en gaat dan onherroepelijk dicht, tot spijt van een aantal muziekliefhebbers die er muziek voor jongeren wilden brengen.

Er rijzen problemen met een bioscoopuitbater i.v.m. het projecteren van films door de Warande. Er is alweer goed nieuws: op 10 oktober zijn al 25000 tickets verkocht voor schoolvoorstellingen. Het maandblad van de Warande verschijnt voor de eerste keer en de Warande lanceert theatercheques voor bedrijven.

Het jonge Stap-gezelschap speelt Stap en trekt met deze voorstelling naar Eindhoven, Gent, Tielt, Hasselt, Neerpelt, Bornem, Rotterdam en de Ancienne Belgique in Brussel.

Theater breekt ook stilaan verder door en de Warande mag verwelkomen: Theater Taptoe, het Gevolg, Maccus en Theater Stekelbees.

Op datzelfde podium: François Glorieux, de musical Jesus Christ Superstar, Herman Van Veen en Urbanus.

Uit de lijst tentoonstellingen, één topper: Grieks en Italiaans aardewerk.

 

1987

Op 7 november wordt de 15de verjaardag gevierd. De Warande krijgt een lichtkrant om zijn activiteiten te promoten maar de bezoeker moet voortaan betalen voor een parkeerplaats. Jan Cools wordt stafmedewerker voor tentoonstellingen en in dit jaar krijgt de bezoeker de tentoonstelling Warande binnenstebuiten te zien.

Uit het jaarprogramma halen we voorstellingen van Theater 42, Theater Froe Froe, Het Gevolg en Theater Stap. Dat laatste gezelschap krijgen we zelfs op de tv-schermen te zien : op de BRT komen ze in beeld in Ommekaar.

Naast 20 voorstellingen die op boten doorgaan, komen nog op het podium : Orkest Virtuosi uit Moskou, de musical Sound of Music, de Stuttgarter Philharmonie, Champion Jack Dupree, Canto y Baile, Raymond Van het Groenewoud, Lee Towers, Henk Helsink en I Fiamminghi.

 

1988

Op 15 maart vertrekt directeur Antonis uit de Warande naar het Zuidelijk Toneel. Hij wordt opgevolgd door Staf Lauwerysen. Op 31 mei wordt de VZW Aktuwa (aktiviteiten Turnhoutse Warande) opgericht.

Van 18 tot 29 april onderzoekt Kunst maakt school hoe ze kunst kunnen integreren in het secundair onderwijs. Het wordt het begin van een ander succesverhaal dat leidt tot Kunst In Zicht enkele jaren later.

Kunst in Huis viert zijn tiende verjaardag en Dinamo mag fier zijn op zijn 1497 cursisten in de 68 verschillende cursussen. Theater Stap zet zijn succesvolle tocht verder want ze treden op in Partijs en Berlijn. Maar ook Theater Het Gevolg blijft publiek trekken (27300 in 88)

Twee opmerkelijke theaterevenementen: het Speelteater speelt het populaire Dagboek van Adrian Mole en het Londonse Lamda (English Teaching Theatre) brengt een Engelstalige productie.

Op de podiumplanken verschijnen o.a. Maria Farantouri, Vaya Con Dios, Gilbert Bécaud, Mikis Theodorakis, Lady Blacksmith Mambazo, Benny Neyman, Kamagurka en Herr Seele en het Ballet van Vlaanderen brengt West Side Story. Voor de avondvoorstellingen haalt men het record van 116800 toeschouwers.

In de tentoonstellingsruimten stelt May Claerhout tentoon en is er een Europalia-tentoonstelling Japan, man and life.

 

1989

VZW Krik, tot dan toe uitbater van het Warande-café, stopt ermee. De uitbating wordt uitgeschreven. Het wordt alweer een druk jaar voor de Warande.

Eerst zijn er veel succesrijke tentoonstellingen : Een inleiding tot design ( 3800 bez.) Fred Bervoets, Stefaan De Jaeger, Elemente (videovoorstelling 3200 bez.), VVV Noorderkempen (3800) en de Slag van Turnhout (8700!)

TEATER is een Europees festival voor theater van mentaal gehandicapten dat in Turnhout plaats vindt.

Kunst maakt School werkt het ganse jaar met studenten van de lerarenopleiding. De aandacht voor jongeren vermindert dus niet, want de schoolvoorstellingen komen van Lamda, Galafronie, Nieuwe Snaar, Taptoe, Young Vic, Loyal du Trac, het Gevolg en Stap en dat voor 33000 kinderen en jongeren.

Het Open Tropen-festival komt er met steun van de Warande. Belangstelling voor wereldmuziek groeit.

Ook s avonds staan grote namen op de planken: Adamo, Roland, Ballets de CÍ´te dIvoire, de Heistse Operettekring(ontelbare keren in ons huis), Toneelgroep Amsterdam, MMT, Zuidelijk Toneel, Ballet van Vlaanderen, Amalia Rodrigues, Toon Hermans, Brasil Tropical, National Thai Dance Theatre, Clouseau, Berdien Stenberg en zo vele andere.

 

1990

In de schoolvoorstellingen krijgen we 22500 leerlingen over de vloer en op zondag komen 4500 kinderen naar de Kinderzondag, terwijl Jefi ook nog eens een duizendtal kinderen ziet opdagen voor films of vertellingen.

Kunst maakt School loopt teneinde, maar zal in 1991 terugkeren in een ander project met dezelfde doelstellingen.

Belangrijke tentoonstellingen zijn: Atlas (5000 bezoekers), Bob De Moor (winnaar Stripgidsprijs 1989) en Jan Cox Ecce Homo.

Op 7 april heeft de Langste nacht van het korte verhaal plaats. Het seizoen wordt ingezet met een voorstelling van theater Semola. In 1990 staan Jasperina De Jong, Boudewijn De Groot, Will Tura, het Zuidelijk Toneel/Blauwe Maandag, Wim Van de Keybus, Julien Schoenaerts, Mümmenschanz en Jan Decleir op de Warandse planken.

Op 12 september wordt VZW Stroom opgericht om een juridische vorm te geven aan Dinamo.

 

1991

De Warande werkt samen met het VKW voor de organisatie van de Paterspandconcerten.

Kunst maakt school herneemt in Malle en heeft een eigen cel in de Warande.

Het wordt een groot tentoonstellingsjaar: een tento Provincie Antwerpen (i.v.m. het koningsbezoek), een overzicht van werk van jongeren uit de SASK, Multipels, Antonio Pinto & Graça Coutinho (voor Europalia Portugal), William Vance & J.Bosschaert (strip).

Het aantal abonnementen voor avondvoorstellingen is van 953 in 1986 opgelopen tot 2655 in 91.

De scholen komen kijken naar Theater Froe Froe, Speelteater Gent, Het Gevolg, Mevrouw Smit, Maand Mei en Teater 42.

s Avonds krijgen we: Donovan, Zuidelijk toneel, Blauwe Maandag, Martine Bijl, André Rieu, Franz Liszt Chamberorchestra, I Fiamminghi, Herman Van Veen, Julien Schoenaerts, Janis Jann .

Op 27 april een bijzonder bezoek: koning Boudewijn en koningin Fabiola bezoeken Turnhout en dus ook de Warande.

 

1992

Op 31 oktober viert de Warande zijn 20 ste verjaardag onder de titel Feestgedruis en er is inderdaad feestgedruis tot in het kleinste lokaal.

De Warande gaat het wat verderop zoeken en lanceert op 20 april Cultureel Gekleurd en vestigt de aandacht op niet-Westerse Culturen in de muziekreeks Warande-express.

Maar laten we eens twee andere diensten van de Warande in het daglicht zetten: ze verzorgen uiterst belangrijk werk waarvan we alleen de resultaten zien…

De grafische dienst heeft in 1992 560m ² reclameborden geschilderd, nl. 187 borden. En onze drukker zorgde in 1992 voor 735.800 stuks drukwerk.

Dinamo blijft succes oogsten: meer dan 1500 cursisten.

Vier grote tentoonstellingen steken boven de andere uit: Fik Van Gestel (3270 bez.), Pop-art grafiek (4400), Stichting Gordon Matta Clark (bijna 7000) en Luk Van Soom (2370).

De schoolvoorstellingen trekken 20000 gegadigden en voor jongeren wordt Ballen en ballonnen georganiseerd. Kunst maakt school blijft in Malle én in de Warande verder werken.

3417 abonnementen worden verdeeld en de liefhebbers komen kijken naar De Tijd, BRT Filharmonisch Orkest, Zuidelijk Toneel, Saint Amour, KVS, Nana Mouskouri, De Vedel, Frank Boeyen, Bram Vermeulen, Madredeus, Eric Raeves & Piet Slangen.

 

1993

Oud-directeur Eric Antonis wordt intendant van Antwerpen 93 Culturele hoofdstad van Europa.

1993 is het jaar van de herinrichting van de groenzone Kasteel Warande.

Dinamo viert zijn 10de verjaardag.

Uit een samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Antwerpen en de Warande wordt Kunst In Zicht opgericht: het werk dat opgezet was in Kunst maakt school wordt nu met meer middelen verder gezet.

Op het vlak van tentoonstellingen noteren we: de tento van de Stripgidsdagen (Marc Sleen) en Eric Joris Mega Poems, Fred Bervoets, Paul Neefs e.a.

School- en familievoorstellingen trekken 25000 toeschouwers.

Tussen de avondvoorstellingen: Zuidelijk Toneel, Theater Antigone, Saint Amour, Hoofdstad Operette, Luk Wijns, Ballet van Vlaanderen, Helmut Lotti, Sexteto Tango el Sur, André Rieu, E.Isaye-ensemble, Kings singers, Bigham String Quartet en Stef Bos.

 

1994

UFSIA (Universiteit Antwerpen) doet onderzoek naar de economische impact van cultuur met als case de Warande.

De eerste bijeenkomst van het Europees netwerk van Culturele Centra ziet 26 deelnemers opdagen in de Warande.

De nieuwe huisstijl (lila-groen met het gebouw als achtergrond) gaat zijn nieuwe leven in. De podiumbrochure en de maandbladen gaan nu telkens op 10000 exemplaren de deur uit.

Om concerten toe te lichten worden inleidingen ingericht onder de naam Concertgenoot. En dat is wel nodig want er zijn een reeks zondagsconcerten geprogrammeerd in het Paterspand. De tentoonstellingen rond Marc Sleen, Stanley (de ontdekkingsreiziger), Raoul Servais, Kamagurka en Max Selen vallen in de smaak bij het publiek.

De scholen krijgen voorstellingen gepresenteerd van gezelschappen zoals Frank Groothoff, Herwig De Weerdt, Blauw 4 en het Gevolg.

En wie er om 20.15u is, krijgt te zien: Raymond Van het Groenewoud, Cie De Koe, Heverband met Koen Crucke en Margriet Hermans, Wim Van de Keybus, het Ballet van Vlaanderen, Musical Jezus Christ Superstar, Tine Ruysschaert, De Nieuwe Snaar, Wim Mertens en muziekuitvoeringen van de Warande express-reeks. Maar ook onze plaatselijke gezelschappen Pogen en Franciscusgezellen halen volle zalen.

 

1995

In 1995 wordt er gekookt: het project De Keuken brengt een samenwerking met amateurgezelschappen uit Turnhout en omgeving. Dinamo haalt een gemiddelde van 400 personen over de vloer maar nog steeds meer dan 50% komt van buiten de stad.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan schoolvoorstellingen na gesprekken met leerkrachten en theaterspecialisten.

Voor de eerste keer is er een concertdriedaagse: Piet Swerts dirigeert Piet Swerts.

Ook dans krijgt meer aandacht en vooral de hedendaagse dans. Naast Rosas treden gezelschappen op uit Spanje, Indië en er komt een project met 3 Canadese dansgroepen. Ondertussen rijdt de Warande-express verder!

Toppers bij de tentoonstellingen zijn: Aguirre-Huyge-Van Som, Begijnen en begijnhoven in Antwerpen en Brabant, Marc De Roover, Dirk Stallaert (Bronzen Adhemar), Ziet eens wat een schoon koleuren (Suske en Wiske in de hedendaagse kunst in Vlaanderen).

De Kunstbende brengt een tentoonstelling over Don Quichot voor kinderen en jongeren.

Scholen komen voor producties van Blauw Vier, het Gevolg, R.Meuws, De Maand Mei, Theater Terra.

In de reeks avondvoorstellingen vallen op: Ballets C de la B, Wim Van de Keybus, het Zuidelijk Toneel, het Ballet van Vlaanderen, Theater Malpertuis, Meg Stuart, Herman Van Veen en The Sound of Music door Musical van Vlaanderen.

 

1996

Vanaf nu heet vorming KEROSINE (KunstEigenheid en Reacties Op Samenleving IN Exploratie).

Meer dan 11000 mensen tekenen de petitie voor het behoud van de rommelmarkt die rond de Warande en het kasteel plaatsvindt. In juni komt het goede nieuws: de markt mag blijven!

Ondertussen wordt er niet alleen in de wandelgangen gesproken over het 2de plateau, de 2de zaal.

Met het cultureel centrum van Geel wordt een Pact gesloten en de samenwerking gaat onder die naam door. Maar dat is niet het enige samenwerkingsproject van het jaar. Turn-Out-City-Night en WOOPS! verbinden culturele actoren met de Warande.

Voor jongeren wordt een kleine reeks voorstellingen voorzien met de gezelschappen De Maand Mei en de jongerengroep van Theater 42.

Met Zigeunernacht wordt een nieuwe traditie ingezet.

Dinamo blijft zijn publiek aantrekken en organiseert in dit jaar 50 uitstappen.

Bijzondere tentoonstellingen over Piet Dirckx, Hans Op de Beek, Vaart en statie , Corbeels en Rip (rond grafstenen van beroemde personen in Vlaanderen).

Bij de avondvoorstellingen: Geert Hoste, Keiko Abe, Will Tura, Vicente Saez, de Nieuwe Snaar, Blauwe Maandag Compagnie, Zuidelijk Toneel, Tg Stan, en het Ballet van Vlaanderen.

 

1997

Het is feest: de Warande is 25! En dat wordt uitvoerig gevierd op 25 oktober. Focus op het Zuiden, dat films uit de derde wereld presenteert, evolueert stilaan naar Open Doek en Marc Boonen, de bedenker van deze filmreeksen, krijgt nu ook zijn eigen stekje in de Warande. Het jaarlijkse festival van Focus op het Zuiden trekt dit jaar 9000 kijkers. Er worden gesprekken gevoerd rond het thema van kansarmoede en cultuur. Kerosine draait op volle toeren en Kunst In Zicht wordt een surplus aan kunsteducatie genoemd. De tweede zaal blijft het gespreksonderwerp.

Van 10 tot 13 september heeft de eerste editie plaats van Pact, de samenwerking tussen de cultuurcentra van Turnhout en Geel.

Na de zigeunernacht van vorig jaar, krijgen de muziekliefhebbers rootsmuziek uit het zuiden van de Verenigde Staten in South by Southwest.

Het dubbeloptreden van Raymond Van het Groenewoud en Fernando Lameirinhas (Portugal) is een voltreffer.

In de tentoonstellingsruimte komt de Groene Varen (de kunstvereniging voor gehandicapten) exposeren maar later is er ook werk van Jan Fabre te zien.

Om het publiek voor te bereiden op de voorstellingen, geeft de Warande iedereen een informatief en kan men een causerie over de voorstelling bijwonen. In 97 zijn er zo 26.

In de schoolvoorstellingen komen 17000 leerlingen kijken en in de familievoorstellingen 3000.

Op het avondpodium: Geert Hoste, Boudewijn de Groot, Slagerij van Kampen, Wannes Vandevelde, Semola Theatre, Walter Boeykens, Kris Debruyne, Tom Lanoye en de theatergroepen Zuidelijk Toneel, Scorpio, Tg Stan en Antigone.

 

1998

Eindelijk valt er een beslissing over het 2de podium! En het wordt een grappig jaar want na Humor in de muziek in maart krijgen we De Nacht van de Humor in november. Het kunstparcours Nesten brengt een parcours voor kinderen in Dilbeek, Geel en Turnhout: vertellen, theater, objectentheater, muziektheater en dans komen aan bod. WOOPS! is aan zijn derde uitgave toe en het is alweer Turn-out-city-night. Samen met organisatie Alfa, Saros en Elcker-ick wordt een Wereldfeest georganiseerd. Kerosine zit ook niet stil en neemt deel aan het Europees programma ESTEEM (European Study circle based on new Environmental Education Methodology).

Om Schouwburgbezoekers nog beter te begeleiden worden Warande Informatief en causerieën nog vermeerderd.

Na de Zigeunernacht (86) en de Rootsmuziek uit de VS (87) is het muziekfestival van het jaar gericht op de wereld rond de Middellandse zee: Mediterraneo. Bij de tentoonstellingen noteren we publiekstrekkers Paul Neefs en een mooie tentoonstelling over de Boerenkrijg.

Op het podium dan weer een aantal belangrijke items: het Zuidelijk Toneel (o.l.v.Guy Cassiers) brengt Faust en het Toneelhuis(uit de fusie tussen KNS en Blauwe Maandag Compagnie ontstaan) brengt met Tom Van Dijck De Cocu Magnifique. Op het vlak van klassieke muziek, treden I Solisti del Vento op, Oxalys , het Prometheus-ensemble en I Cherubini.

Op 25 april viert Dinamo zijn 15de verjaardag.

 

1999

Het is definitief: het ontwerp voor het 2de podium van architectenbureau Macken & Macken wint de wedstrijd en zal uitgevoerd worden.

Staf Lauwereysen wordt stadssecretaris en stafmedewerker Staf Pelckmans wordt op 7 juni de nieuwe directeur van de Warande. En daar bovenop zal het ook nog een druk jaar worden. Kunst In Zicht gaat verder met zijn uitbouw in Malle en Turnhout en schenkt daarbij heel veel aandacht aan studenten van de lerarenopleiding en de leerkrachten: dat is ook de beste weg om kinderen en jongeren te bereiken.

Naast de gesprekken over het tweede plateau, wordt aandacht besteed aan het nadenken over de toekomst van de Warande (Warande 2000+). Binnen de cultuursector is er de creatie van de vrijetijdspas die minderbedeelden ook de gelegenheid moet bieden om deel te nemen aan het culturele leven.

In de expo-ruimte krijgen we een overzicht van het werk van Wim Van Pelt en een interessante Druk 99.

Op muzikaal vlak staat het Cimbalonfestival helemaal bovenaan: het publiek maakt kennis met alle mogelijke vormen van een niet alledaags instrument. Voor de schoolvoorstellingen komen juist geteld 22222 leerlingen opdagen. Maar ook de film voor jongeren heeft succes: Gaasom Muda brengt 16 verschillende films voor 6400 leerlingen.

Bij de opmerkelijke avondvoorstellingen: de KVS metKnecht voor twee meesters, het Reizend Volkstheater met het heel populaire Lili en Marleen, de Nieuwe Snaar (voor de 4de keer), het Ro-theater met Dido en Aneas, Ultima Vez, Laïs, Ambrozijn, Fluxus, het Nationaal Orkest van België, Tom Lanoye, Herman Van Veen, enz.

En, uiteraard, Focus op het Zuiden dat zijn opmars verder zet!

 

2000

De besprekingen over het 2de podium zijn nu in volle gang, ook de gesprekken over de ondergrondse parking.

Nog meer samenwerking op het programma: De Warande gaat samenwerken met het Gevolg en de dienst tentoonstellingen van de Warande gaat een samenwerkingsverband aan met de musea. Focus op het Zuiden heeft zijn werking verder uitgebreid naar Mol, Geel en Hoogstraten en bereikte tijdens het jaarlijks festival meer dan 16000 leerlingen (mede door de 2de editie van Gaasam Muda).

Bij de tentoonstellingen gaat de aandacht naar Erik Meynen (Stripgidsprijs 1999) en Hans Op de Beeck/Koenraad Dobbeleer.

Op het podium: de Roemeense Staatsopera met Don Giovanni, Luka Bloom, Johan Verminnen, Willem Vermandere, de nieuwe Paardenkathedraal, de Tijd, het Toneelhuis, Teatro de los Sentidos, het Ballet van Vlaanderen, HETPALEIS en Saint Amour.

Kunstbende is nu een initiatief voor jongeren tussen 11 en 18 om hen de gelegenheid hun kunstbijdrage te tonen onder de vorm van een wedstrijd. Na regionale selecties is er ook een Vlaamse finale voorzien.

Nieuws van de overheid: er is een nieuw decreet op komst over het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

 

2001

Waarover spreekt men in de Warande ? Het tweede podium!

Maar er wordt gewoon verder gewerkt. Zo is de Kunstbende aan zijn 2de uitgave toe en open Doek aan zijn 9de. Er is nu een duidelijke jaarwerking met de noodzakelijke omkadering en belangrijke randactiviteiten.

Bij tentoonstellingen noteren we: Zit goed (over stoelen en zetels), Fik Van Gestel en de Kerstmarkt (org. De 7de Wereld) .

Het is vooral een opmerkelijk jaar op het podium: Carlos Nuͱez, BjͶrn Again, Volumnia, Tattoo del Tigre, een reeks concerten in Warande en Wollewei (met musici uit de eigen streek), Baaba Maal, Stomp, Paul Van Vliet, Youp van t Hek, Freek de Jonghe en Els De Schepper. Er verschijnen ook belangrijke en nieuwe theatergezelschappen op het podium : Theater HOK! (samenwerking met MMT), Olympique Dramatique, Dood Paard, de Wetten van Kepler, Victoria (met en heel grote productie), Toneelhuis, Toneelgroep Amsterdam, De Tijd, Paardenkathedraal en de Roovers.

Bij dans treden op : Ultima Vez, Needcompany en Hans Hofensemble (in samenwerking met de Werf in Geel)

 

2002

De Warande viert 30 jaar! De maandbrochure gaat nu al op 14000 exemplaren de deur uit. De website doet ook zijn werk: tussen de 40000 en 50000 personen klikken in en 3000 personen krijgen de elektronische nieuwsbrief in hun mailbox.

In zijn derde jaar heeft Kunstbende 750 deelnemers voor de regionale selectie.

Kaaiman een broedplaats voor jonge acteurs oogst succes en zo is dat ook zo met Orfeo (operaworkshop voor jongeren).

Kunst In Zicht blijft nog steeds groeien en hun werking past ook geheel in wat Koning Albert II in zijn Kerstboodschap aan zijn landgenoten meegaf.

ESTEEM, het Europese project waaraan de Warande deelnam, wordt geselecteerd als een van de beste Socrates-projecten voor volwasseneneducatie.

Van 1 tot 30 oktober speelt de Warande thuis om zijn 30ste verjaardag te vieren. En de 31ste oktober is er de feestnacht.

We maken WOOPZZZ mee (voor scholen in samenwerking met de Wollewei en de scholen zelf) en het boek Turnhout, onverwachte schrijvers over een kleine stad rolt van de persen.

Theater Stap krijgt schitterende reacties op zijn werking.

En op het podium, een adembenemende lijst : Patrick Riguelle, DAAU, Joost Zweegers, Arno, Gorki, Luka Bloom, Willy Deville, Terence Trent dArby, Zornik, Sioen, Clouseau, Taraf de Haidouks, Jaune Toujours, Bonjour Micro (met stad-up comedians Coppens, Helsen en Williams) en prachtige theatervoorstellingen van de grote gezelschappen.

 

2003

Alweer een indrukwekkend jaar: in 320 avondvoorstellingen komen 103000 bezoekers genieten. We kunnen 2100 leerlingen lokken om s avonds naar de voorstellingen te komen kijken. Ook Kunst In Zicht helpt kinderen en jongeren te overtuigen om naar de Schouwburg te komen : Ton en Thea wijzen de weg. Het initiatief muziek voor kinderen brengt 700 kinderen naar de twee voorstellingen.

Dinamo trekt 3462 inschrijvingen maar moet 930 belangstellenden op de wachtlijst zetten.

Theater Stap brengt Frietmakerij Berghmans, een smakelijke (letterlijk en figuurlijk) voorstelling in een oude fabriekshal.

Op het podium valt het jazzaanbod wel op met Richard Galliano, Omar Sosa Trio, Brussels Jazz Orchestra met Philip Catherine en Toots Thielemans. Ook cabaret krijgt meer aandacht. WOOPZZ! gaat on tour. Bij de tentoonstellingen één heel grote: Kunst en cultuur van het hedendaagse Marokko.

De Warande wil ook impulsen geven naar moeilijk bereikbare groepen via o.a. deelname aan Kunstbende en ondersteuning van AFCO (in Turnhout wonende Congolezen)

 

2004

Naast de Warande groeit de bouwwerf!

De Warande wil zich bezighouden met het verder uitwerken van prioritair inhoudelijke accenten.

Kunst In Huis heeft inmiddels 275 abonnees die kunstwerken komen ontlenen. Dinamo is een reus geworden : je kan er alles leren, van Arabische kalligrafie tot conversacion intermedio over bridge voor beginners, dot-painting en dan spreken we nog niet over de meer dan 50 verschillende taalcursussen.

In de tentoonstellingsruimten zien de bezoekers Landverhuizers en het Centrum van het beeldverhaal. Op het podium (een verkort overzicht): het Ro-Theater met Proust1 Orchestra Baobab, de Paardenkathedraal met De Revisor, Oblomovs ladys night, Flak/José Navas, Praga Khan, het Toneelhuis met Dood van een handelsreiziger en vele andere.

 

2005-2007

In september gaat het nieuwe deel van de Warande open. Als dankbetuiging aan de Provincie (die een grote financiële injectie deed) krijgt het nieuwe gebouw de naam WarandepAnt waarbij de p verwijst naar provincie, de ant naar Antwerpen en de laatste letter t naar Turnhout (de stad Turnhout zorgde ook voor ondersteuning en financiën ) . De tweede zaal krijgt de naam Kuub (in de Kempen moet je soms bij bouwwerken- zand gaan halen en dan vraag je zoveel KUUB.

De Kuub wordt de ruimte voor jongerenmuziek, experimenteel theater e.d.

Kunst In Zicht en Open Doek krijgen er ruimte bij om hun activiteiten verder te ontplooien. Wanneer op het einde van 2005 Strip Turnhout herleeft, krijgt het ook een kleine stek in het gebouw. Toon Horsten produceert er, met zijn medewerkers, de maandelijkse Stripgids die in alle bibliotheken van de Provincie Antwerpen gratis wordt verspreid maar houdt nu voortaan zijn tweejaarlijks stripfestival. In 2005 wordt deze bijeenkomst van alle fans van het stripverhaal opnieuw ingericht en trok een paar duizenden bezoekers naar de Warande en het Warandepant. In 2007 brengt de Strip Turnhoutploeg duizenden stripliefhebbers naar Turnhout om er o.a. vader en zoon Graton (tekenaars van Michel Vaillant) strips te laten ondertekenen. De daarbij horende tentoonstelling is een nieuw in de roos, samen met de uitreiking van de Bronzen Ademar aan Kim.

Bovendien krijgen we de eerste stripmuur, ontworpen door stadtekenaar Jan Vanderveken. In 2007 viert de Warande zijn 35-jarig bestaan en de 30 jaar van de Schouwburg.

 

2009-2010

In het seizoen van 2009-2010 organiseert de Warande een aantal grote festivals. Op het openingsfeest is er de bekende stoet van 'Plasticiens Volants' die van de Warande trekt naar de Nieuwe Kaai. In november zijn er de Ultima Vezdagen waarbij je kon kennismaken met de verschillende facetten van het werk van Vandkeybus en verwante artiesten. In januari volgt de eerste editie van Festival Bonjour en zoomen we in op kunst en cultuur uit Franstalig België samen met Open Doek en Ar-Tur. In 'O Congo' focussen we op Congo in het kader van 50 jaar onafhankelijkheid. Het filmfestival van Open Doek staat daarbij ook in het teken van Congo.

 

 

2012 - 2014

In 2012 is Turnhout cultuurstad van Vlaanderen en organiseert de Warande een reeks festivals en voorstellingen in het kader van Turnhout 2012. De tweede editie van Festival Bonjour, kunstparcours Tweespoor, festival 'On the move', het openingsfeest met Plasticiens Volants , de Lange Nacht van het Korte Verhaal en het Neve Festival zijn enkele van de hoogtepunten. Begin 2013 gaan de deuren van de vernieuwde Warande open.

 

Op 29 januari 2013 gaan de deuren van de vernieuwde Warande open. De exporuimte is fors uitgebreid, er is een nieuw café met de klinkende naam 'Barzoen' en de hal is volledig vernieuwd. De Tuinzaal bevindt zich nu aan de voorzijde van het gebouw. De Expozaal opent met werk van Hans Op de Beeck die in de Warande zijn nieuwe film in première laat gaan. Deze is gerealiseerd met de hulp van vele vrijwilligers en organisaties van de Kempen. Na Hans Op de Beeck is er een grote overzichtstentoonstelling 'Weg van Vlaanderen' met curator Jeroen Laureyns die een lijvig boek schrijft met dezelfde titel. In september opent de tentoonstelling van Jef Geys 'Licht en Architectuur'. In 2013 zijn er internationale dansvoorstellingen van Wayne McGregor, Danièle Desnoyers, Virginie Brunelle, Guilherme Bothelho, Nicole Beutler, Andros Zins-browne...

John Parish, Yamato, Cristina Branco, Arno, Giant Giant Sand, Mariza zijn maar enkele van de grote muzieknamen van 2013...

 

2014 - 2015

Randy Newman, Alain Platel/Les Ballets C. de la B., Studio Orka, Paul de Leeuw, HETGEVOLG, NTGent/Luc Perceval, Arsenal, P.A.R.T.S, Guido Belcanto, Laika, Patricia Routledge, Toneelhuis, een echt Horrorfestival, Willy Sommers, Josse De Pauw/LOD, een expo met Michèle Matyn / Katrin Kamrau en Tinka Pittoors, Rosas & Ictus, Patricia Routledge, MartHa!Tentatief, Melanie de Biasio, Bart Van Dijck, Kommil Foo, een tweede editie van het Neve Festival…

De artist in residence is dit seizoen Soldier's Heart.
 

Winkelmandje

U heeft geen voorstellingen in uw winkelmandje.

Deze site gebruikt cookies

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer informatie

X

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.