Op Drift (3-6 SO)

Bert Gabriëls
17 apr
-
17 apr
Data & tickets
  • di 17 apr
    11:00
    de Warande - Kuub, vrije zit
  • di 17 apr
    13:45 - 14:45
    de Warande - Kuub, vrije zit

Een luchtige show die actuele thema’s als vluchtelingen, migratie en integratie bevattelijk maakt voor jongeren.

Waarom vluchten mensen? Waarom kiezen sommigen voor Europa? Kunnen we hen opvangen en mogen we eisen dat ze zich aanpassen? Kunnen mensen met verschillende culturen en godsdiensten wel samenleven?

In zijn nieuwe show houdt Bert Gabriëls deze vragen tegen het licht. Hij toetst ze af tegen de huidige wetgeving en laat de cijfers spreken. ‘Op Drift’ is geen pure comedyshow zoals we die gewoon zijn van Bert Gabriëls, maar een theatrale presentatie waarin de thema’s vluchtelingen, migratie en integratie op een luchtige en bevattelijke manier aan bod komen.

Bert Gabriëls studeerde rechten en antropologie en heeft tonnen ervaring opgedaan bij Amnesty International en Oxfam Wereldwinkel, Dienst Integratie Antwerpen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Vlaams Minderhedencentrum. Daarnaast was hij ook voogd van een 10-tal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. In 2016 volgde de comedian voor het programma ‘Terug naar eigen land’ de route die vluchtelingen volgen vanuit Syrië naar Europa. In ‘Op Drift’ deelt hij deze ervaringen op een manier die aansluit bij de leefwereld van jongeren.

 

Credits

tekst en spel: Bert Gabriëls
productie: Gaya Scienza

prijs lager: 5 euro
prijs secundair/hoger: 7 euro
prijs vrijetijdspas: 1 euro

Cookies

We gebruiken cookies om uw bezoek aan deze website zo plezierig mogelijk te maken. We onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen. Ook gebruiken we Google Analytics om inzage te krijgen in de gebruiksvriendelijkheid van de website en deze vervolgens te kunnen verbeteren.