wereldklassen

een schoolbreed traject rond culturele identiteit voor kinderen van het 4de tot 6de leerjaar

 naar de website van Wereldklassen 

 

over Wereldklassen

Sinds 2018 werken Cultuurhuis de Warande en DoorElkaar Campus HIVSET samen met ondertussen 15 Kempische basisscholen voor Wereldklassen. Het project wil via cultuur- en wereldburgerschapseducatie racisme en polarisatie in scholen aanpakken. Doel is om tot gedragsverandering te komen zonder het expliciteren van dat doel: vanuit het ervaren, het voelen en het doen komen tot verbinding en verbeelding.

Elk jaar sleutelden we bij en leerden we vanuit de ervaringen die de leerkrachten ons teruggaven. Het resultaat mag er zijn. De leerkrachten geven aan dat Wereldklassen veranderingen teweeg brengt in sfeer en onderling respect. Ze ervaren bovenal zelf een nauwer contact met hun leerlingen. Het resultaat is verbinding: verbinding met je leerling, tussen leerlingen onderling, verbinding met de ouders.

Omdat de effecten van het project zo hartverwarmend zijn, willen we de kans geven aan alle scholen om dit project te leren kennen. 

De wereld verandert sneller dan ooit. Steden en dorpen werden de voorbije jaren meer divers. Enerzijds maakt dit onze maatschappij complexer, anderzijds zorgt het voor meer verbinding. Ook op scholen. Het project Wereldklassen wil scholen stimuleren om op een positieve manier aan de slag te gaan met die diverse realiteit. Door elkaars culturele eigenheid te leren kennen, worden we meer begripvol voor culturele verschillen en kunnen we vanuit verbindende waarden de klas- en ook schoolgemeenschap versterken.

 download infobrochure Wereldklassen in PDF 

contact

Vanaf schooljaar 21-22 wordt het project Wereldklassen gecoördineerd vanuit DoorElkaar.

Je kan met al je vragen of suggesties terecht bij:
Griet Severeyns - 0479 76 67 85
vormingscentrum-diversiteit@hivset.be
www.doorelkaar.be

 

Wereldklassen is een project van de Warande en DoorElkaar Hivset Campus. Het project wordt mogelijk gemaakt dank zij de gulle steun van een Nederlandse Stichting die anoniem wenst te blijven en de Universiteit Leiden.

Wereldklassen geniet de steun van de cel Gelijke Kansen en Onderwijs van de stad Turnhout.