raad van bestuur

APB de Warande staat onder het bestuur van een raad van bestuur. Deze raad heeft de bevoegdheid over het financiële en logistieke kader, de infrastructuur, de personeelsformatie en de dagelijkse leiding. Deze raad van bestuur vergadert eens om de drie maanden. Hij wordt bijgestaan door het directiecomité en de vaste commissie van advies.

APB raad van bestuur

 • Kathleen Helsen, voorzitter
 • Karen Michiels, ondervoorzitter
 • directieteam: Najim Einauan, Wouter Van Bellingen, Lieve Van De Walle
 • leden:
  • Nathalie Cuylaerts
  • Tobias Daneels
  • Patrick De Fré 
  • Roger Delahaut
  • Erik De Quick
  • Koen Dillen
  • Hans Schoofs
  • Rudy Sohier
  • Peter Sommen
  • Fauzaya Talhaoui
  • Nico Verhoeven
  • Astrid Wittebolle
  • Frank Helsloot 

vaste commissie van advies 

 • Patrick De Fré, voorzitter
 • leden:
  • Ben Croon
  • Roger Delahaut
  • Katrien De Bièvre
  • Igor Geubbelmans
  • Paul Meeus
  • François Mylle
  • Bart Roels
  • Niki Swinnen
  • Bas Van Der Veken
  • Carlo Van Tichelen
  • Elle Verwaest