bestuursorgaan

APB de Warande staat onder het bestuur van de raad van bestuur. Het bestuur heeft de bevoegdheid over het financiële en logistieke kader, de infrastructuur, de personeelsformatie en de dagelijkse leiding. De raad van bestuur vergadert eens om de drie maanden. Hij wordt bijgestaan door het directiecomité en de vaste commissie van advies.

APB raad van bestuur

 • Kathleen Helsen, voorzitter
 • Karen Michiels, ondervoorzitter
 • directieteam: directeur Bart Govaert en zakelijk leider Lieve Crauwels
 • leden:
  • Nathalie Cuylaerts
  • Patrick De Fré 
  • Roger Delahaut
  • Erik De Quick
  • Koen Dillen
  • Frank Helsloot 
  • Philip Mielants
  • Louis Schoofs
  • Hans Schoofs
  • Rudy Sohier
  • Peter Sommen
  • Fauzaya Talhaoui
  • Astrid Wittebolle

vaste commissie van advies 

 • Patrick De Fré, voorzitter
 • leden:
  • Katrien De Bièvre
  • Igor Geubbelmans
  • Paul Meeus
  • François Mylle
  • Bart Roels
  • Niki Swinnen
  • Bas Van Der Veken
  • Carlo Van Tichelen
  • Elle Verwaest