ACAPA: Erik Berkey in residentie

In mei 2023 selecteerde een jury van deskundigen drie beloftevolle projecten van alumni aan het ACAPA (Academy of Circus and Performance) te Tilburg om deel te nemen aan het Keep an Eye Project: Insurgentes (Micaela Castrillo Vargas & Itzel Sandoval Valladeres), Project JJ (Jannis Kaske & Justin Müller) en The Berkey (Erik Berkey)


Zij krijgen zo de kans om hun eindexamenproject met behulp van een expert te ontwikkelen tot een professionele productie. Op die manier hebben jonge performers de middelen om verder te werken aan hun creaties, en ook een periode te resideren in de Warande. Het eindproduct van deze inspanningen zal te zien Festival Circolo in Tilburg.

Vier vragen aan Erik Berkey

Kan je me iets meer vertellen over jezelf en jouw discipline in circus?

Ik ben Erik Berkey en ik ben het meest thuis in de discipline van de chinese mast. Al heb ik sinds een jaar of zes à zeven ook een passie ontwikkeld voor de techniek van rigging. Toen ik daarmee startte, focuste ik me vooral op de technische aspecten ervan. Nadien probeerde ik hier ook performatieve elementen aan toe te voegen. Hoe kan ik creatief zijn binnen het medium? En hoe kan ik het verschil tussen techniek en performance zo klein mogelijk maken? Zo ben ik op de structuur gekomen die hier nu hangt; een installatie met negen palen, die vanuit het plafond hangt en samen één verweven geheel vormt.

Hoe kwam die installatie tot stand?

Deze installatie kwam tot stand in het laatste half jaar van mijn studies. Ik vertrok vanuit de idee om een klimtuig te maken dat geen riggingpunten meer nodig zou hebben. Dat was helaas onmogelijk om te designen met de beperkte ruimte die ik had, en omdat er een structuur nodig was om alles aan op te hangen. Daarom maakte ik de constructie die je nu voor je ziet. Een constructie van 8 palen met in het midden een chinese mast. Nu wil ik later wel afstappen van die chinese mast in het centrum. Ik voel dat die geen meerwaarde biedt. Maar hoe ik dat exact ga aanpassen, weet ik nu nog niet.

Is dit je eerste residentie?

Op zich is dit niet mijn eerste residentie. Al is het wel mijn eerste functionele residentie. Daarmee bedoel ik dat ik in het verleden mijn residenties voornamelijk technisch invulde met de bouw van mijn installatie. Nu ga ik dus pas écht aan de slag met hoe mijn lichaam zich hiertegenover verhoudt en naar wat beiden verbindt.

Wat zijn je verwachtingen voor de try-out?

Ik geloof dat ik mijn project tegen de try-out over een andere boeg zal hebben gegooid. Maar hoe dan ook zal de richting die ik uit zal gaan een nieuw licht kunnen schijnen op waar ik me bezig ben. Ik denk dat ik vooral nog op zoek ga gaan naar hoe ik mezelf op een gelijkwaardige manier kan positioneren met mijn installatie. Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn structuur een partner wordt in de plaats van een ondergeschikt hulpmiddel? En welke invloed heeft de positionering van mijn voeten op het bewegen van de aaneengeschakelde palen? Vooral dat zou ik graag uitzoeken in de aanloop van de try-out.

foto