Manaf Halbouni

Lost in Translation

14.12 tot 1.03
van woensdag tot zondag van 10 tot 17 uur
gesloten op maandag en dinsdag
De Expozaal is gesloten van 23 december tot en met 2 januari.
de Warande, Expozaal

gratis

In samenwerking met Omnes vzw organiseert de Warande voor het eerst een grote tentoonstelling in de Expozaal in het kader van Arab cartoon Festival.

Het gegeven van België heeft altijd gezorgd voor een gelaagde identiteit van haar inwoners. Je bent tegelijk Vlaming en Belg. Tegelijk Brusselaar en Vlaming. Maar ook voor nieuwkomers is dit het geval. Ze zijn Irakees, maar tegelijk Vlaming. Syriër en tegelijk Belg. Ghanees en tegelijk Kempenaar. Surinamer en tegelijk Turnhoutenaar. Identiteit is geen vaststaand gegeven. Gebeurtenissen in ons leven bepalen mee wie we zijn. De confrontatie met anderen doet ons nadenken over onszelf.

Iedereen hecht belang aan zijn identiteit. Wij voeren allemaal onderzoek naar onze identiteit op onze eigen kleine schaal. “Waar kom ik vandaan?” “Tot welke ‘groep(en)’ behoor ik?” Dat zijn vragen waar deze tentoonstelling over wil doen nadenken. Maar al snel komen we uit bij vragen over onze hele maatschappij. Een antwoord  op die vragen formuleren ligt immers niet voor de hand.

In ‘Lost in Translation’ vertrekken we vanuit de zoektocht van de nieuwkomer om een plek te vinden in onze samenleving. Elke nieuwkomer moet doorheen dezelfde verschillende stadia om zijn nieuwe identiteit vorm te kunnen geven.

Thema’s die aan bod komen zijn onder andere  de verhouding tot de andere,  herinneringen aan de heimat en het verstrijken van de tijd. Het leren kennen van ‘de andere’ is als een toegangspoort. Ook de nieuwkomer zelf voelt de behoefte om in te burgeren, maar tegelijk heeft hij, weg van thuis, de behoefte om zijn eigen identiteit te behouden. Herinneringen aan het thuisland kunnen erg sterk zijn. Ze geven troost maar tegelijk versterken ze het gemis. Ze komen voor in dromen, maar ook in nachtmerries. Geluiden, geuren en kleuren zetten die herinneringen in gang. Sommigen kiezen er radicaal voor om los te laten, anderen om zich vast te klampen. Tijd is een confronterend gegeven. Voor het verkrijgen van de vluchtelingenstatus moet je veel geduld hebben en ook daarna nog neemt wachten een centrale plaats in. De tijd moet gedood worden.

We ontlenen de titel van onze tentoonstelling aan de film ‘Lost in Translation’. In deze film van Sofia Coppola voelen de personages vertolkt door Scarlett Johansson en Bill Murray zich eenzaam en verloren in een stad waarvan ze de taal niet spreken. Deze situatie brengt hen dichter bij elkaar. De film heeft een cultstatus gekregen. In Japan werd de film echter als racistisch beschouwd omdat het ene na het andere cliché over Japan aan bod komt.

Het is niet zozeer tussen individuen dat er misverstanden ontstaan, wel tussen groepen. Het groepsaspect van onze identiteit krijgt in onze tijd veel aandacht. Maar er zijn ook andere aspecten van onze identiteit belangrijk die wel voor verbinding kunnen zorgen. Je bent vrouw of man, een kind van iemand, of misschien ook een ouder van iemand. Tegenover individuen zetten wij onze vooroordelen makkelijker opzij dan ten opzichte van groepen, waar de nuance vaak verloren gaat. 

deelnemende kunstenaars

Philip Aguirre y Otegui (BE), Amer Al Akel (SY), Fadi al-Hamwi (SY), Marwan Bassiouni (CH), Charif Benhelima (BE), Nisrine Boukhari (SY), William Cobbing (UK), Joost Conijn (NL), Manaf Halbouni (SY), Mona Hatoum (UK/PS), Richard Mosse (IE), Maryam Najd (IR), Arash Nassiri (IR), Ria Pacquée (BE), Sven ’t Jolle (BE), Koen Theys (BE), Nasan Tur (DE), Ari Versluis/Ellie Uyttenbroek (NL), Artur Żmijewksi (PL)


curatorenteam

Ali Nazir Ali (Omnes vzw en Arab Cartoon Festival)
Annelies Nagels en Glenn Geerinck (de Warande)

De tentoonstelling ‘Lost in Translation’ is een samenwerking tussen de Warande en Omnes vzw. Omnes werd opgericht door Syriër Ali Nazir Ali bij zijn aankomst in België in 2016. Het doel van de vzw is het bevorderen van uitwisseling tussen verschillende groepen in onze maatschappij, dit via cultuur. Na enkele eerdere geslaagde samenwerkingen voor cartoontentoonstellingen tijdens het Arab Cartoon Festival volgt er nu een hedendaagse kunsttentoonstelling.

randprogramma

Turnhout by Night

Zaterdag 18 januari is er opnieuw Turnhout by Night. Deze keer leidt de nachtelijke tocht ook door onze tentoonstelling.

Onze gidsen staan klaar om iedereen te vertellen over de kunstwerken die je in de tentoonstelling te zien krijgt. Je kan al starten om 14 uur en de locaties zijn open tot middernacht. Voor informatie over de startpunten en routes raadpleeg je best uitinturnhout.be.

Rondleidingen met gids

Je kan de tentoonstelling bezoeken met een gids op zondag 15 december, zondag 12 januari en zondag 16 februari telkens om 14 uur in de Expozaal. Er zijn slechts 20 personen toegelaten. Je betaalt 5 euro.

tickets