Project JJ in residentie

In mei 2023 selecteerde een jury van deskundigen drie beloftevolle projecten van alumni aan het ACAPA (Academy of Circus and Performance) te Tilburg om deel te nemen aan het Keep an Eye Project: Insurgentes (Micaela Castrillo Vargas & Itzel Sandoval Valladeres), Project JJ (Jannis Kaske & Justin Müller) en The Berkey (Erik Berkey)


Zij krijgen de kans om hun eindexamenproject met behulp van een expert te ontwikkelen tot een professionele productie. Op die manier hebben jonge performers de middelen om verder te werken aan hun creaties, en ook een periode te resideren in de Warande. Het eindproduct van deze inspanningen zal te zien Festival Circolo in Tilburg.

Vijf vragen aan Jannis Kaske & Justin Müller

Kunnen jullie iets vertellen over wie jullie zijn en wat jullie doen?

Wij zijn Jannis Kaske en Justin Müller en wij zijn gespecialiseerd in diabolo. We kennen elkaar van een jongleerbijeenkomst in 2012 en zijn elkaar nadien blijven tegenkomen op verschillende internationale evenementen en locaties. Uiteindelijk hebben we ons zo samen ingeschreven voor de Tilburgse circusschool ACAPA.

Doorheen de jaren performden we vaak samen in het kader van schoolopdrachten; vanuit een gedeelde passie voor hetzelfde materiaal. Dat is gestart in het 2e jaar bachelor en heeft zich meer ontwikkeld doorheen de jaren. In het 3e jaar hebben we bijvoorbeeld heel wat residenties mogen doorlopen om nog meer in de diepte werken. En nu dit jaar, als kers op de taart van ons circusdiploma, zijn we geselecteerd voor het Keep an Eye Project.

Wat maakt diabolo zo speciaal voor jullie?

De diabolo is een vormelijk interessant object dat ouder is dan de Bijbel en eindeloos veel creatiemogelijkheden omvat. Dat maakt het een voldoening gevende stiel met veel uitvalsmogelijkheden. Toch merken we dat de diabolo erg ondergerepresenteerd is in de circuswereld. In circusscholen worden diabolotechnieken onlosmakelijk gekoppeld aan jongleertechnieken. Al komt daar nu stilaan verandering in. Zo was ACAPA de eerste Europese school die diabolo als aparte discipline aanbood met vakspecifieke leerkrachten en een eigen leerinhoud. Doordat de school inzette op de uniciteit van diabolo, kregen we extra ruimte om te onderzoeken wat we allemaal kunnen doen met het object. Diabolo wordt bijvoorbeeld doorgaans gezien als een solospel met 1 diabolo en 1 paar speelstokken; als een solitair medium. Dat idee proberen we in vraag te stellen. Tezamen tasten we de grenzen van het medium af in het delen van één diabolo. Daarbij spelen we met lichaamscombinaties, technische sequenties, …

Kunnen jullie ook al iets zeggen over de performance waar jullie nu aan werken?

We werken rond de idee van vriendschap, omdat we elkaar al zo lang kennen en al zo veel samen repeteerden. We zijn vertrokken vanuit het object dat ons verbindt en hoe dat in verhouding staat tot onze lichamen. We stappen af van theatrale lagen en personages, waardoor iedere vorm van expressie opgewekt wordt door de discipline aan zich. Zo ontdekken we in het onderzoek naar de grenzen van het diabolospel toevallige interacties of humorlagen.

Hoe kijken jullie terug op je residentie in de Warande deze week?

We hebben erg genoten van afgelopen week. Vooral doordat de black-box atmosfeer van de Kuub mooi contrasteert met onze overwegend witte rekwisieten en een gevoel van focus oproept. Dat maakt het repetitieproces erg aangenaam. Ook het hoge plafond kwam ons ten goede, net als de flexibele uren waarin we gebruik konden maken van de ruimte.

Wat zijn jullie verwachtingen voor de try-out van 14 september?

We kijken ernaar uit om een semi-afgewerkt product te kunnen delen met een publiek. Dat motiveert ons om doelgericht te werken. Verder is de try-out een interessant moment om feedback te krijgen en om samen te bekijken hoe ons stuk nog verder kan evolueren. Want wanneer je in een maakproces zit, is het soms moeilijk te anticiperen op de vertaalslag van een performance op een publiek. Wij doen wat we graag doen, maar hoe komt dat over bij de toeschouwer? En is dat toegankelijk? Door middel van feedback zoomen we uit op het grotere proces en leggen we ons opnieuw toe op de ervaring van de kijker. Dat is onze voornaamste wens voor de try-out.