verhuur zalen

De Warande is te huur van Kuub tot Schouwburg, van vergader- tot cursuslokaal.

 

meer info en reserveren

contactpersonen:

 • Gunter Jacobs
  014 47 21 18 
 • Ingrid Van Echelpoel (niet op woensdag)
  014 47 23 41

email: verhuur@warande.be

Wil je de Warande graag gebruiken als setting om foto's te nemen, neem dan contact op met gunter.jacobs@warande.be.


reglement en prijzen

maatregelen tegen verspreiding Covid-19

De Warande volgt voor alle voorstellingen nauwgezet de richtlijnen van de federale overheid. Dat betekent dat er in en rond de gebouwen is nagedacht over hygiëne en wandelroutes, zowel voor het publiek als artiesten en crew. Op die manier kunnen we iedereen op een veilige en gastvrije manier verwelkomen. 

meer info over corona-maatregelen voor publiek


voor organisatoren niet-podiumactiviteiten

update: vanaf 5 januari
 

Basisregel: niet-publiek toegankelijke georganiseerde activiteiten binnen zijn verboden

 • De meeste activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn dus verboden, ook alle georganiseerde activiteiten door het verenigingsleven. Dus  ledenactiviteiten, bestuursvergaderingen, algemene vergaderingen, repetities van amateurkunstenorganisaties, enz. kunnen niet fysiek doorgaan.
 • Repetities van amateurgezelschappen, verenigingen, clubs ... zijn momenteel verboden.
 • Teambuildings met fysieke aanwezigheid zijn verboden, zowel binnen als buiten.
 • Uitzonderingen:
  • Niet-publiek toegankelijke georganiseerde activiteiten binnen kunnen wel doorgaan wanneer deze gericht zijn op kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten die door professionelen omkaderd worden, overeenkomstig de toepasselijke protocollen.
   Wat de uitzondering voor activiteiten met kwetsbare doelgroepen betreft, vermeldt het Basisprotocol Cultuur (30/12)"Sociaal-culturele activiteiten, permanente vormingen en jeugdactiviteiten gericht op kwetsbare groepen zijn binnen wel nog toegestaan. Met name zijn dit activiteiten voor/met deelnemers met een specifieke medische, psychische of sociale problematiek. Deze activiteiten dienen te worden begeleid door een beroepskracht en/of georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van een professioneel kader."
  • Vormingen, workshops en opleidingen kunnen nog wel doorgaan. Ze worden beschouwd als 'een dienst van een vereniging aan consumenten'. Het gaat om verenigingen die binnen een professioneel kader diensten aanbieden aan consumenten; i.c. workshops, vormingen, opleidingen in het kader van een langdurig vormingstraject (bijv. In reeksen die niet vallen onder erkend DKO), ... veelal tegen betaling. Waar ze doorgaan moeten de volgende regels (art. 4 in het KB) nageleefd te worden; vooraf informeren van de deelnemers, handhygiëne, desinfectie, ook social distancing van 1 persoon/10m².

Veiligheidsvoorschriften

 • Het dragen van een mondmasker (vanaf 6 jaar) is opnieuw verplicht in de Warande.
 • Het gebruik van het Covid Safe Ticket is niet toegelaten voor activiteiten onder de 50 deelnemers.
  • Vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten is het Covid Safe Ticket en voorafgaande toelating van lokaal bestuur verplicht.
  • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Zet zoveel mogelijk ramen en/of deuren open om de ruimte goed te ventileren.
 • In alle ruimtes is een CO2-meter aanwezig. Bij een oranje kleur is het nodig om de ruimte te verluchten. Bij een rode kleur vragen we om de ruimte te verlaten.
 • Het blijft wel verplicht om een COVID-coördinator aan te stellen, zodat er steeds iemand is die zich bewust is van de geldende coronamaatregelen en er op toeziet dat deze worden opgevolgd.
 • Het maken van een risico-analyse, een draaiboek en bijhouden van deelnemerslijsten blijven sterk aangeraden.

deelnemerslijst     voor organisatoren podiumactiviteiten

Vanaf 1 november gelden er nieuwe regels in de cultuursector voor het organiseren van podiumactiviteiten. 

 • Je draagt vanaf 12 jaar een mondmasker in de Warande en tijdens voorstellingen met minder dan 200 bezoekers.
 • Controle van Covid Safe Ticket vanaf 200 toeschouwers.
 • Controel van Covid Safe Ticket in café Barzoen (en aan de Rode Toog).


Hoe een voorstelling organiseren in de Warande?

Wil je een voorstelling of concert organiseren in de Warande, dan vragen we om coronaregels te respecteren. Onze dienst verhuur helpt je persoonlijk verder om je activiteit te organiseren met de geldende maatregelen tegen corona.

telefoon: 014 47 21 18
email: verhuur@warande.be

 

nuttige links

de Warande
Bart Van der Moeren

Schouwburg

capaciteit

 • totaal gelijkvloers + balkon: 802 plaatsen (incl. 4 rolstoelplaatsen)
 • orkestbak: 37 plaatsen
 • gelijkvloers (zonder orkestbak): 554 plaatsen
 • gelijkvloers + orkestbak: 591 plaatsen
 • balkon: 211 plaatsen

extra

 • ruime foyer met toog
 • toiletten
 • bewaakte vestiaire

 zaalplan 

Kuub

capaciteit

 • zittend (tribune) tot 240 personen
 • staand tot 800 personen

extra

 • foyer met toog
 • onthaalbalie
 • lockers

 zaalplan 

Luifelzaal

prioriteit voor verhuur van tentoonstellingen
ander gebruik is mogelijk

meer info en resereveren: via tento@warande.be

grote lokalen

ideaal voor lezingen, vergaderingen, workshops...


Tuinzaal

capaciteit

 • zittend tot 120 personen
 • staand tot 150 personen


Terraszaal

capaciteit

 • zittend in rijen: tot 70 personen
 • zittend aan tafels: tot 30 personen

Lokalen

lokalen A-E (zone Kuub) hebben een vaste opstelling

 

middelgrote lokalen: A - C

capaciteit

 • zittend aan tafels tot 28 personen
 • zittend in rijen: tot 50 personen

 

kleine lokalen: D- E

capaciteit

 • zittend aan tafels tot 16 personen