info voor Knipoog vrijwilliger

over Knipoog

KNIPOOG ontstond in 2003 bij DINAMO. Met dit project biedt DINAMO sindsdien aan mensen met een lichte verstandelijke beperking de kans om, net als ieder ander, aan workshops en uitstappen deel te nemen. Vrijwillige lesgevers én assistenten maken dit voor deze personen met een lichte verstandelijke beperking mogelijk. Deze vrijwilligers worden begeleid door DINAMO, en resulteren onder hun vrijwilligersvoorwaarden.

Sinds 2014 breidde Knipoog uit naar podiumvoorstellingen en tentoonstellingen van de Warande. De Warande wil personen met een verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid de kans geven om naar podiumvoorstellingen en tentoonstellingen te komen, en dit in samenwerking met het Steunpunt Vrije Tijd Gehandicapten en verschillende instellingen. Vrijwilligers zich hiervoor inzetten vallen onder de vrijwilligersvoorwaarden van de Warande.

Als vrijwilliger kan je kiezen of combineren: vrijwilliger Knipoog podium/expo en/of vrijwilliger Knipoog DINAMO.

Wil je Knipoogvrijwilliger worden?
contacteer: Lien Van Ballaer van de Warande
014 47 21 05  / 0499 26 24 55 / lien.vanballaer@warande.be

ophalen van de deelnemer

De vrijwilliger haalt de deelnemer thuis op. Dit adres wordt zorgvuldig doorgegeven aan de vrijwilliger. De deelnemer zal klaarstaan op het afgesproken uur, namelijk een uur voor de voorstelling. Het is de bedoeling dat jullie een half uur voor aanvang van de voorstelling in de Warande zijn. De deelnemer zal binnen in zijn woonst op je wachten. Check bij het verlaten van de woonst even of de deelnemer zijn portefeuille op zak heeft

betalen van het ticket

Jullie tickets zullen klaarliggen aan de balie van de Warande. Het ticket van de deelnemer moet nog betaald worden. Dit doet de deelnemer zelf. Het is belangrijk voor de zelfstandigheid van de deelnemer dat hij zelf zijn ticket betaalt. Hem even helpen is geen probleem, maar hoe zelfstandiger hij dit doet, hoe groter de succeservaring is waardoor zijn gevoel van zelfwaardering kan groeien. De deelnemer houdt zijn eigen ticket bij, kijk wel even waar hij het wegsteekt.

Ook op jouw naam is een kaart gereserveerd, dit is een vrijkaart.

vestiaire

Als jij en je deelnemer een jas hebben, moet die voor de voorstelling weggehangen worden in de vestiaire, deze is gratis. Laat de deelnemer zelf zijn eigen label van de vestiaire wegsteken. Kijk wel even mee waar hij het wegsteekt.

toiletstop

Laat de deelnemer voor de voorstelling nog even naar het toilet gaan. Dit kan de deelnemer perfect zelfstandig. Wacht op hem voor de toiletten zodat jullie elkaar niet kwijtraken. Als er een pauze is, kan je ook best even een toiletstop inlassen.

naar de voorstelling

de voorstelling zelf

De deelnemer laat zijn eigen ticket scannen aan de ingang van de zaal. Jullie zoeken samen jullie plaats. Vertel de deelnemer wat hij kan verwachten (muziek, theater, dans, …). Herinner de deelnemer even aan het feit dat er tijdens de voorstellingen niet gesproken mag worden. Vertel hem dat hij jou mag storen tijdens de voorstelling als er een probleem is, fluisterend weliswaar. Op die manier weet de deelnemer dat hij je kan vertrouwen. Geniet samen van de voorstelling.

na de voorstelling

Na de voorstelling mag je zelf kiezen of je de deelnemer meteen naar huis brengt of nog iets gaat drinken met hem in het café van de Warande. Mocht je samen met hem nog iets gaan drinken, dan betalen jullie elk jullie eigen drankje. De deelnemer kan zelf aangeven wat hij wil drinken. Na het drankje breng je de deelnemer terug naar zijn woonst. Je brengt hem tot aan de deur.

praktische richtlijnen

voorstellingen

We maken elk seizoen met de werkgroep een selectie uit het programma. Als vrijwilliger kun je aangeven welke van deze voorstellingen je wil bijwonen. We kunnen niet garanderen dat er voor elke keuze een deelnemer gekoppeld kan worden.

Als er een sporadische vraag van een deelnemer komt om een andere voorstelling uit het aanbod van het cultuurcentrum bij te wonen onder begeleiding van een vrijwilliger, willen we ook de moeite doen om een positief antwoord te geven op deze vraag. Een positief antwoord is afhankelijk van twee elementen: zijn er nog tickets beschikbaar voor de voorstelling enerzijds en vinden we een vrijwilliger anderzijds. Je kunt jezelf kandidaat stellen om ook deelnemers te begeleiden bij andere voorstellingen. Je wordt tijdig vooraf gecontacteerd en het vormt uiteraard geen enkel probleem als de voorstellingsdatum op dat ogenblik toch niet voor je past.

vergoeding = vrijkaarten

Als vrijwilliger ontvang je geen vergoeding. Wel heb je recht op een vrijkaart voor de voorstelling die je met een deelnemer bijwoont. De deelnemer betaalt zijn ticket, jij hebt recht op een vrijkaart. Heb je al kaarten voor één van deze voorstellingen, dan betalen we die graag terug.

parking

Kom je met de wagen, dan is de ondergrondse parking gratis. Je rijdt de Indigo-parking in in de Wezenstraat en neemt aan de slagboom een ticket. Via -1 kan je naar de Schouwburg en de Kuub van de Warande. Bij het afhalen van je ticket krijg je ook een uitrijkaart als vrijwilliger van Knipoog. Met deze uitrijkaart kan je de parking kosteloos buitenrijden. Aan de slagboom steek je dit geel ticket in, je passeert niet langs de betaalautomaat.

Hoe vindt er een koppeling plaats?

Zodra een deelnemer naar een voorstelling wil gaan en dit aan zijn instelling kenbaar maakt, wordt contact met jou opgenomen door de verantwoordelijke van de instelling. Dit kan tot ten laatste tien dagen voor een voorstelling. Verneem je niets, dan is er geen koppeling. De verantwoordelijke van de instelling brengt de Warande op de hoogte van de koppeling en zorgt dat de avond van de voorstelling je tickets klaarliggen in de Warande.

Wat bij overmacht?

Als je als vrijwilliger je afspraak niet kunt nakomen, laat je dit onmiddellijk weten aan je contactpersoon bij de instelling zodat hij een andere vrijwilliger kan engageren. Kun je deze contactpersoon niet bereiken, dan contacteer je Lien Van Ballaer van de Warande (014 47 21 05 – +32 499 26 24 55 – lien.vanballaer@warande.be).

Wat bij afwezigheid van de deelnemer?

Als de deelnemer afblaast, mag je als vrijwilliger nog steeds naar de voorstelling komen. Je vrijkaart blijft in dit geval gelden. Wens je nog iemand extra mee te nemen, dan kan dit nog tegen betaling als er nog tickets beschikbaar zijn.

verzekering

Als vrijwilliger ben je verzekerd in het kader van de vrijwilligerspolis van de Warande voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen. Mocht je met de auto rijden, dan is de auto tijdens de Knipoogrit omnium verzekerd. De deelnemers uit de doelgroep zijn verzekerd door de instelling waaraan ze verbonden zijn.

nog enkele dingen

De deelnemers van Knipoog kunnen veel zelfstandig, zolang je hen maar stimuleert. Het lijkt voor jou als vrijwilliger misschien beter en makkelijker om hen constant te hulp te schieten, maar het tegendeel is waar. Wees betrokken en sta klaar voor hen, maar laat hen zoveel mogelijk eerst zelf proberen. Ze kunnen zelf goed genoeg aangeven als hen iets niet lukt. Probeer hun zelfstandigheid en authenticiteit te respecteren. Dit bevordert hun zelfwaardering en geeft hen zelfvertrouwen.

Een deelnemer met een beperking betekent niet dat deze persoon betutteld moet worden of medelijden moet krijgen. Hij is in eerste instantie een volwassen persoon zoals jij en ik. Behandel hem zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Kijk verder dan zijn beperkingen, want hij heeft eens zoveel kwaliteiten.

Deelnemers in armoede hoeven ook niet extra betutteld te worden. Als jullie samen beslissen om nog iets te drinken, hoef je hun drankje niet te betalen. Ook zij hebben het recht om als volwaardig persoon behandeld te worden met het daarbij horend respect.

Het is de bedoeling om een gezellig avondje uit te creëren voor beide partijen. Twee mensen die samen genieten van een stukje cultuur. De ene persoon een beetje anders dan ander, maar zijn we niet allemaal een beetje anders of beter gezegd: uniek?