Architectuurkaarten

Architectuurkaarten de Kempen

AR-TUR

Reeks Architectuurkaarten met bijzondere gebouwen en projecten in de regio Kempen. Drie edities: Turnhout, de Turnhoutse School en Wonen in de Kempen.

 kaarten bestellen 

1. Architectuurkaart de Turnhoutse School

In de ‘golden sixties’ kenden de Vlaamse steden een economische, demografische en culturele expansie. De laatmodernistische architectuur verscheen in het straatbeeld. Ook in Turnhout. Daar leverden verschillende architecten hun bijdrage: Paul Neefs, Atelier Vanhout & Schellekens en het bureau van Lou Jansen en Rudi Schiltz. Hun werk staat bekend als ‘de Turnhoutse School’ en wordt tot het beste van de golden sixties in Vlaanderen gerekend. Belangrijk voorloper was Eugène Wauters, die in de jaren 1960 ook samen met de jongere architecten aan projecten werkte. Deze architectuurkaart toont een selectie van projecten uit de publicatie ‘Architectuur in de golden sixties – De Turnhoutse School’.

meer info

 

2. Architectuurkaart Wonen in de Kempen

Deze architectuurkaart toont bijzondere, recente woongebouwen in een groot deel van de Noorder- en Zuiderkempen. Zowel individuele huizen als clusters van woningen in rijhuizen en grote appartementengebouwen. De geselecteerde projecten zijnvoorbeelden van geslaagde architectuur, waarvan een aantal gebouwen ook een extra verhaal vertelt over duurzaamheid, ruimtegebruik en vernieuwende woon(zorg)concepten.

meer info

 

3. Architectuurkaart Turnhout (deze editie is uitverkocht)

Ar-Tur brengt op deze kaart bijzondere architectuur in Turnhout samen. De geselecteerde projecten illustreren hoe in de regio met architectuur en ontwerp wordt ingezet op prangende thema’s. Met projecten die tonen hoe we duurzamer met ruimte kunnen omgaan, energieverbruik kunnen terugdringen, een socialere stad kunnen maken, de relatie tussen stad en land kunnen verbeteren, kortom hoe we beter kunnen bouwen voor de toekomst.

meer info


 

credits

Drie edities: Turnhout, de Turnhoutse School, Wonen in de Kempen
Uitgave van AR-TUR, 2013 - 2015

prijs: 0 euro / gratis
verzendkosten: 2,50 euro